วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้า
เลือกสินค้าที่ต้องการจากรายการสินค้าในหน้าเมนู "สินค้า"
2. เลือกรูปแบบสินค้า จำนวน และเพิ่มลงตระกร้าสินค้า
- เลือกรูปแบบสินค้าที่ต้องการ
- ระบุจำนวนโดยคลิ๊กที่ปุ่ม + หรือ -
- คลิ๊กปุ่ม "เพิ่มลงตระกร้า"
- หากต้องการซื้อสินค้าเพิ่มเติมทำตามข้อที่ 1 - 2 อีกครั้ง
3. ดูสินค้าในตระกร้า
- คลิ๊กปุ่มไอคอนรูป "รถเข็นสินค้า"
- ตรวจสอบรายการและจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ
- หากต้องการปักชื่อบนเสื้อฝึกงาน ให้คลิ๊กเช็ค "ต้องการฯ" ในรายการเสื้อฝึกงานนั้น ๆ
- คลิ๊กปุ่ม "ดำเนินการต่อ"
4. กรอกข้อมูลลูกค้า
- กรอกข้อมูลลูกค้า
- กรอก ชื่อ-นามสกุล ที่ต้องการจะปักบนเสื้อฝึกงานแต่ละตัว (ถ้ามี)
- คลิ๊กปุ่ม "ดำเนินการต่อ"
5. ยืนยันการสั่งซื้อ
- ตรวจสอบรายการสั่งซื้อสินค้า
- คลิ๊กปุ่ม "สั่งซื้อ"
6. จัดพิมพ์ใบสั่งซื้อ
- คลิ๊กปุ่มไอคอนรูป "เครื่องพิมพ์" เพื่อพิมพ์ใบสั่งซื้อ
7. ชำระเงินและรับสินค้า
- ชำระเงิน และรับสินค้าได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

เลขที่ 5 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000